Xizhen Jiujiantang Mansion of Zhengda Group
+ Xizhen Jiujiantang Mansion of Zhengda Group
Wuqing Islet Club
- Wuqing Islet Club
Fengxian Business Chamber
- Fengxian Business Chamber
Dongqian Lake Boting Retirement Community
- Dongqian Lake Boting Retirement Community
Shanghai Zhengro Green Genuine
+ Shanghai Zhengro Green Genuine
Yongjiang Dong'an Residence Area
+ Yongjiang Dong'an Residence Area
Zhangjiagang Shimao Jiuxi Community
+ Zhangjiagang Shimao Jiuxi Community
The Tianjin Oak Bay Project of China Resources
+ The Tianjin Oak Bay Project of China Resources
Wutong Lake Waterside Town
- Wutong Lake Waterside Town
Xikou Holiday Resort
- Xikou Holiday Resort
Hefei Resources Club
+ Hefei Resources Club

DC Alliance

Tel:

021-22816516 021-36363775

Add:

5F,Block A,No.18 North Xizang Road
Zhabei District,Shanghai

Fax:

021-60853376

E-mail:

dc@dccd.com.cn
Feedback