Yichang Jiangnan URD Promoter Region
- Yichang Jiangnan URD Promoter Region
Ninghai Smart Car Town Promoter Region
- Ninghai Smart Car Town Promoter Region
Ninghai Coastal AVIC Town
- Ninghai Coastal AVIC Town
The Barstow School of Ningbo
- The Barstow School of Ningbo
Ningbo Zhongshan Road TOD
- Ningbo Zhongshan Road TOD
Xinchang Ancient Town Tourism Center
- Xinchang Ancient Town Tourism Center
 Jiangbei Administrative Center
- Jiangbei Administrative Center
Shanghai Pudong Zhicheng Project
+ Shanghai Pudong Zhicheng Project
Experimental School of Jiangbei Binjiang
- Experimental School of Jiangbei Binjiang
Xiaoshi High School
- Xiaoshi High School
Nanjing GEM Zijing Villa
+ Nanjing GEM Zijing Villa
Xiangfei Historic Street
+ Xiangfei Historic Street
Xiangshan Jinyu Huafu Mansion
+ Xiangshan Jinyu Huafu Mansion
Yaojiang Resettlement Area
- Yaojiang Resettlement Area
Tianjin Wuqing Entrepreneurship Headquarters Base
+ Tianjin Wuqing Entrepreneurship Headquarters Base
Tianjin Capital ABP
- Tianjin Capital ABP
The West of Wuqing City Industrial Zone
- The West of Wuqing City Industrial Zone
Wuhu Technology Incubator
- Wuhu Technology Incubator
Qiushi Yihe Senior-Housing Community
- Qiushi Yihe Senior-Housing Community
Putian Changlin Community
- Putian Changlin Community
Tangzhen Village European-Style Flavor Street
- Tangzhen Village European-Style Flavor Street
Tangshanhu New City
- Tangshanhu New City
Panjin Eco-City Demonstration Area
- Panjin Eco-City Demonstration Area
European-style Town Landscape Ecology
- European-style Town Landscape Ecology
Star of Dianguang Technology City
+ Star of Dianguang Technology City
Urban Design for Xinanpian
- Urban Design for Xinanpian
Kunshan Financial Centre Urban Design
- Kunshan Financial Centre Urban Design
Qianhu Avenue Urban Design
- Qianhu Avenue Urban Design
Yinyi Jinhua Wubai Beach
- Yinyi Jinhua Wubai Beach
Zhongda Kunshan City Complex
- Zhongda Kunshan City Complex
 Sunma School
- Sunma School

DC Alliance

Tel:

021-22816516 021-36363775

Add:

5F,Block A,No.18 North Xizang Road
Zhabei District,Shanghai

Fax:

021-60853376

E-mail:

dc@dccd.com.cn
Feedback